דני מירב
danny@hatayas.co.il
0524754233

 

מלמד עיצוב גופנים ועיצוב לוגו במחלקה לתקשורת חזותית . 2000  לתקשורת חזותית ,בצלאל , מעצב גרפי וטיפוגרף, מתמחה בעיצוב גופנים, עיצוב וגול . 2006  בשנקר משנת ובמיתוג .בוגר המחלקה לתקשורת חזותית ,בצלאל 2000  לתקשורת . 2006  מלמד עיצוב גופנים ועיצוב לוגו במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר משנת מלמד עיצוב גופנים ועיצוב לוגו במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר . 2000  חזותית ,בצלאל 2006 לתקשורת חזותית בשנקר משנת . 2006 משנ

רשימת פרסים ואזכורים

זוכה פרס העיצוב

אזכור רציני ביותר