ג'יימסון מאתר לפיכך אצל לה גווין משיכה ל”שום־מקום אחרון של קולקטיביות שאינה מתייסרת עוד בכאבי ההיסטוריה“, אך מבחין שאסטרטגיית צמצום העולם של החורגת בסופו של דבר מן הדיון באמצעי ההתגוננות של הדמיון האוטופיסטי מ”חזרה גורלית לאותן סתירות היסטוריות, שמפניהן היה אמור לשמש מפלט“. הנושא העמוק ביותר של הספר, הוא מסכם, ”אינו האוטופיה כשלעצמה אלא אי־יכולתנו לחשוב אותה מלכתחילה“.
אדיטור היא משפחת פונטים דו־לשונית (עברית ולטינית) הכוללת שתי משפחות־משנה: סריף וסנס. שני הפונטים עוצבו במנעד רחב של משקלים המיועדים לטקסט ולכותרת, ולשניהם סגנונות קורסיביים תואמים.
Über Ursula K. Le Guins phantastische Roman Winterplanet, in: Thomas Macho and Annette Wunschel (eds.), Science Fiction: Über Zelda kenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur, Frankfurt: Fischer Verlag, 2004
Najważniejszą cechą każdego fontu jest krój, który określa jego indywidualny wygląd. Druga w kolejności jest odmiana. Odmiana nie jest cechą bezpośrednio fontu, tylko jego kroju. Tak więc nie mówimy o odmianie fontu, tylko o odmianie kroju fontu.

אודות

אדיטור היא משפחת פונטים דו־לשונית (עברית ולטינית) הכוללת שתי משפחות־משנה: סנס וסריף.

שני הסגנונות עוצבו במנעד רחב של משקלים המיועדים לטקסט ולכותרת, ולשניהם סגנונות קורסיביים תואמים. שילוב הסגנונות יחד (סנס וסריף) מנכיח את הקשר הצורני המובנה בהן.

אדיטור סנס מבוסס על תנועות קליגרפיות, ומדגיש את משיכת היד למעלה בכתיבה מהירה בעברית. הקורות התחתונות המשוכות מעלה הן שיוצרות לגופן המקצב המיוחד ואת זהותו המובהקת.

עיצוב: מיכל סהר (2018)
שם בתפריט: EditorSans
כולל: ניקוד מלא, תווים לטיניים, ליגטורות

בשימוש

רכישה