רכישה, הורדה והתקנה של פונטים, למטרות פרינט, ווב, אפליקציה, שרת, e-reader או כל צורך אחר — מהווה הסכמה לחוזה משפטי בינך (משתמש) ובינינו (ספק הפונט). כיוון שכך, כדאי לקרוא מסמך זה. בצד ימין תמצאו פירוט מסודר של כל סעיף, ובצד שמאל יש גם תמצות פשוט של הדברים.

הסכם כללי:
שימוש בפונטים שלנו מהווה הסכמה להסכם זה. במידה ואינכם מסכימים או מסוגלים לעמוד בתנאי הסכם זה, עליכם להודיע על כך מיידית ל”הגילדה“ לצורך ביטול הרישיון.
זכויות יוצרים בפונט:
קבצי הפונט והעיצוב המובע בהם הינם רכושם הבלעדי של ”הגילדה“. רישיון שימוש בפונט מסחרי הינו ללא בלעדיות, וניתן לביטול והפסקת שיווק מצד ”הגילדה“ ללא עדכון, התראה או החזר/פיצוי מכל סוג שהוא. רישיון השימוש מאפשר זכויות מוגבלות בקבצי הפונט בלבד כפי שהם, ללא זכויות בעלות או יוצרים מצד המשתמש, כחלק מהסכם זה. כל זכות או עניין בקובץ הפונט, כמו גם זכויות היוצרים, שם הפונט, תוצרי השיווק שלו כפי שמתפרסמים מעת לעת וסימנים נלווים לפונט אם ישנם, הינם בבעלות בלעדית של ”הגילדה“.קבצי הפונט של ”הגילדה“ מוגנים תחת חוק זכויות יוצרים הישראלי וחוק הסימנים המסחריים הבין־לאומי. ניתן, אך אין חובה, לסמן מוצרים ובעלות של ”הגילדה“ בכל עיצוב או קרדיט הפקה.מה זה אומר: הפונט הינו במעמד בעלות של ”הגילדה“ ולה זכויות היוצרים בלבד, ומרחיב את זכויותיה להפסיק מכירת הפונט או ביטול רישיון בלי מתן דין וחשבון או פיצוי כלשהו למשתמש. הפונטים של ”הגילדה“ הינם בעלי מעמד הגנה מתוקף חוק זכויות יוצרים.
שינויים בפונט וגיבויי קבצי פונט:
אלא אם יצוין אחרת במסגרת חוזה זה או בחוזה כתוב נפרד, חל איסור לשנות, לעבד, לתרגם, לקמפל, לפרק או לבנות מחדש פונט של ”הגילדה“, ואף חל איסור לפתוח את קבצי הפונט בתוכנת עיצוב פונטים לצורך כל שינוי כמתואר לעיל. ניתן לשמור עותקים לקבצי גיבוי של קובץ הפונט במידה סבירה והגיונית, אך במסגרת הסכם זה ”הגילדה“ תספק לכל משתמש שימציא אישור לרישיונו (חשבונית/מייל/הסכם כתוב אחר) עותקים חדשים ועדכניים לפונט, כל עוד הוא משווק על ידה. חל איסור מוחלט להעביר קבצי פונט, למכור רישיונות משנה, לחכור, לשכור או למסור קבצי פונט לכל אדם או עסק. כמו כן, יש לנהוג בקבצי הפונטים כאל חומר מסווג־מקצועי ולדאוג באופן סביר לשמירה מפני הפצתם לגורם ללא רישיון.מה זה אומר: הרישיון מאפשר לכם ליצור עותקי גיבוי של הפונט לשימוש עצמי, ואף מבהיר ש”הגילדה“ ישלחו לכם קבצים עדכניים כנגד הצגת הוכחת רישיון כל עוד הפונט משווק. כמו כן, חל איסור מוחלט על מכירה ושיווק של קבצי הפונט בכל אמצעי לכל אדם.
החזרה והחלפת פונטים:
ניתן להחזיר או להחליף פונט שנרכש מ”הגילדה“ עד 14 ימי עסקים מהרכישה, בצירוף חשבונית או הוכחת הסדרת רישיון. החזרה/החלפה תאושר במקרה של תקלה בקובץ, מחסור בגליפים (אותיות, ספרות או סימנים) או אי־התאמה טכנית סבירה המקובלת על ”הגילדה“.מה זה אומר: אם קובץ הפונט לא עובד — נחליף אותו, או שיוחזר לכם הכסף.
נגזרת תוצרי פונט:
כל נגזרת תוצרי עיצוב הפונט, כולל תוכנות או אמצעים טכנולוגיים אחרים, הינם רכושם של ”הגילדה“ ע”פ חוק זכויות יוצרים, וכפופים להגבלים ותנאי הסכם זה. חל איסור מוחלט להעביר תוצרי פונט נגזרים, למכור, לחכור, לשכור או למסור אותם לכל אדם או עסק בלי אישור בכתב מ”הגילדה“. ”הגילדה“ לא יהיו אחראים ולא מחוייבים לספק תמיכה טכנית לשום נגזרת תוצר פונט בלתי מורשית, מעובדת, משוחזרת, הכוללת תוכנות או אמצעים טכנולוגים אחרים. עם האמור לעיל, ניתן להמיר תוצרי עיצוב בפונט ל־Bitmap Images לצרכי פרסום כקובץ דיגיטלי בלבד.מה זה אומר: על המשתמש חל איסור למכור פונטים המבוססים על הפונטים שלנו, או כאלו המהווים גירסה שלהם (כולל נגזרת חדשה בהיבט טכנולוגי). (דוגמא: יצירת קובץ פונט תלת מימדי של אחד מפונטי הגילדה, או קובץ פונט המיועד למערכות VR). עם זאת, ניתן לייצר קובץ תמונה דיגיטלי מהנגזרת לצורך פרסום פיתוח הנגזרת.
רישיונות שימוש נלווים — שימוש חיצוני, OEM ושידור:
רכישת רישיון עבור חברת פרסום או גורם חיצוני הרוכש עבור חברת פרסום או חברה הפועלת באופן דומה (שיווק, תוכן, קד”ם וכו’) – מחייב בהסדרת רישיונות שימוש חיצוני בפונט, בין שבעצמו או על ידי הגורם החיצוני. בהתאם לשימוש בפונט, ייתכן צורך לרכוש רישיון OEM לצורך שימוש בפונט ל־e-readers, התקנים או תוכנות המציגים משחקים, הימורים וחווית משתמש אחרות. יש להסדיר גם רישיון שידור מיוחד במידה ומשתמשים בפונט באמצעי שידור או הקרנה כגון טלוויזיה, קולנוע, סרטים, ערוצי תקשורת, וידאו או תצוגת סרטון ברשת.מה זה אומר: יש להסדיר רישיונות נוספים עבור ספקי צד ג’ ובנוסף סוג השימוש הסופי בקבצי הפונט ישפיע על סוגי רישיונות נוספים אותם יש להסדיר.
הטמעה קבצי פונט:
הטמעת פונטים של ״הגילדה״ בקבצי PDF או מסמכים דיגיטלים אחרים אפשרית בהגדרת מצב מסמך ל”קריאה בלבד“, ובתנאי שלא תתאפשר הפרדת הפונט או הורדתו מהקובץ. מבלי לגרוע מהאמור ביתר הסכם זה, הטמעה של קבצי הפונט בכל תוכנה או חומרה אחרת מצריכה הסדרה של רישיון OEM נפרד. רישיון הפרינט אינו כולל הטמעה ברשת, שרת או חלופות טכנולוגיות כגון EOT, Cufon, sIFR או כל טכנולוגיה קיימת או עתידית. במידה ויש צורך בהטמעת הפונט לשימוש שהוזכר, ניתן להסדיר רישיון ווב.מה זה אומר: ניתן להטמיע את קבצי הפונטים לפרינט בפורמטים דיגיטליים או תוכנות באמצעות רישיון OEM. לצורך הטמעה בווב, שרת או תוכנות הטמעה אחרות יש להסדיר רישיון ווב.
ביטול הסכם:
הפרה של תנאי הסכם זה מהווה עילה לביטול ההסכם. במקרה של ביטול לא יהיה זכאי המשתמש לשום הגנה החלה מתוקף חוק הגנת הצרכן, ובאישור הסכם זה מתחייב המשתמש כי עליו למחוק את כל קבצי הפונט והגיבוי שברשותו.מה זה אומר: אם יופר חלק או סעיף מהסכם זה, יבוטל ההסכם.
העברת רישיון הפונט:
ניתן להעביר את זכויות השימוש בקבצי הפונט לגורם אחר בתנאי שהגורם המקבל יתחייב בכתב כי הוא מקבל עליו את תנאי הסכם זה, וכי המשתמש המוסר מתחייב למחוק את קבצי הפונט מיידית עם העברת הזכויות. על מקבל הרישיון להעביר העתק נאמן למקור ל”הגילדה“.מה זה אומר: ניתן להעביר את זכויות השימוש בפונט לגורם חיצוני/אחר בתנאי שהגורם המקבל מאשר הסכם זה בכתב, והגורם המוסר מוחק את קבצי הפונט.
אחריות:
”הגילדה“ אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז באשר למסחריות או התאמה של הפונטים למטרות מסויימות. הקבצים לא נועדו לסביבת ייצור תעשייתית, לניווט או לשימוש בנסיבות העלולות להוביל לפגיעה סביבתית או אישית. מבלי לפגוע בהמשך שיווק הפונטים שלה, ”הגילדה“ לא תהיה אחראית לשום אירוע העלול לקרות למשתמש באופן ישיר, עקיף או נגזר. מקרים אלו כוללים פגיעה או הפסד עסקי, הפסד כספי, הפסקה או דחיית עבודה, אבדן מידע או כל נזק אחר העולה מהתקנה, שימוש או אי־יכולת שימוש בקבצי פונט, גם אם לא הותרע על כך מראש. בשום אופן לא תהיה ”הגילדה“ אחראית מלבד החלפת קבצי הפונט. הורדה, התקנה ו/או שימוש בפונט מהווים הבנה ואישור לתנאי הסכם זה.מה זה אומר: ”הגילדה“ אינה יכולה לערוב להתאמת הפונט או קבציו לפרוייקט מסויים, ושאין ”הגילדה“ אחראית על כל פגיעה או בעיה הנובעת מהתקנה או שימוש בקבציה.
תודה
מיכל סהר ודני מירב מודים לכם על שקראתם והגעתם עד כאן, ועל הזמן והמאמץ שהשקעתם בכדי להכיר ולהבין את תנאי הסכם זה. תמיכתכם בעסק שלנו מאפשרת לנו להתקיים וליצור פונטים.