רישיון דסקטופ / פרינט:

רישיון זה נועד רק לטובת המשתמשים הרשומים במסגרת רישיון זה.

משתמש יחיד יורשה להתקין ולהשתמש בפונט/ים על שני מחשבים: מחשב נייח ומחשב נייד.

רשיון הבסיס (3-5 מחשבים) מיועד לחברה, סטודיו, מעצב וכד׳ שיורשו להתקין ולהשתמש בפונט/ים על עד חמישה מחשבים נייחים בחלל עבודה פיזי אחד ו/או על חמישה מחשבים ניידים המשוייכים לאותה חברה. בכל מקרה לא יעלה מספר המחשבים בהם מותקן הפונט על חמישה. 

ניתן לחבר את עמדות המחשב לכל התקן חיצוני כגון סורק, מדפסת או מקלט. את קובץ הפונט ניתן להוריד לדיסק הקשיח של המחשבים בעלי הרישיון בלבד. במידה וקיים צורך להתקין את קבצי הפונט על מחשבים/התקנים נוספים, יש צורך לשדרג לרישיון מרובה משתמשים כמפורט.


שליחת קבצי עבודה לספקים חיצוניים: ניתן להעביר קבצי PDF סגורים ובלתי ניתנים לעריכה להפקה אצל ספקים חיצוניים (מעצב, דפס, חיתוך לייזר, תלת מימד וכו׳). במידה וההפקה מצריכה התקנה של הפונט בלשכת שירות, יש להסדיר רישיון ספק חיצוני.

מפתח רשיונות לפי כמות מחשבים:

1–2 מחשבים = רישיון בהנחה למשתמש יחיד
3–5 = רישיון בסיס
6–10 = רישיון בסיס × 2
11–20 = רישיון בסיס × 3
21–50 = רישיון בסיס × 5