רישיון לספק משנה:

תנאי רישיון שימוש לספק משנה זהים לתנאי רישיון דסקטופ.

במקרה של חברה שרוכשת זכויות שימוש בפונטים עבור ספקי משנה, יסָפרו ספקי המשנה בנפרד, ולפי כמות מחשבי הדסקטופ המשוייכים לרוכל ספק, כך שיזכו בהנחה זהה לפי מפתח רישיונות דסקטופ נוספים, אך בתנאי שהשימוש שיעשו בפונטים יהיה אך ורק לטובת הלקוח שרכש עבורם את הרשיון.

לרכישת רשיון לספקי משנה יש לפנות אלינו במייל: info@hagilda.com.