אלטע שונהאוזר שטרסה Alte Schönhauser Straße
סיד וזפת Whitewash and Tar
The Alte Nationalgalerie is regarded as a comprehensive collection of art of the era between the French Revolution and the First World War, between Classicism and Secessions. The harmonious relationship between the museum building and its collection is unique: designed under the auspices of Heinrich Strack according to plans by August Stüler, the gallery was built in the years 1867 to 1876: the collection it houses today, one of the most beautiful of its kind, originates from the same century. Hence, a tour through the museum offers a profound insight into the art of the 19th century

אודות

סימפלר אלטע (2017) היא משפחת סנס דו־לשונית.

גירסה של סימפלר ״מוכתמת״ ורכה בלוּק של פעם.

 

עיצוב: מיכל סהר (2016)
שם בתפריט: SimplerProAlte
כולל: ניקוד מלא, תווים לטיניים, ליגטורות
אהבתם? נסו גם את 80kb, סימפלר, סימפלר Cond, סימפלר Ext

בשימוש

רכישה